Support
4lagroup
ติดต่อ T.086-4624228
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีดูแล และการรักษา โรคภูมิแพ้

วันที่: 20-08-2018

 

 

 

 

ภูมิคุ้มกัน ที่สมดุลคือ เกาะป้องกันโรค

 

 

สอบถามเพิ่มที่ T.086-4624228 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

โรคภูมิแพ้ (Allergy) 

 

 

เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูก น้ำตาไหล คัน

 

รอบดวงตาระคายเคืองทั่วใบหน้า มีผดผื่นคันแดงตามผิวหนัง

 

ผิวหนังลอกอักเสบหรืออาจแพ้รุนแรงถึงขั้นท้องร่วง แน่นหน้าอก

 

หายใจไม่ออกหลังจากที่ได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกาย

 

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จะมีอาการแพ้ต่อสารแตกต่างกัน

 

 

ไป เพราะโดยทั่วไปแล้ว สารส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยแพ้ เป็นสารที่ไม่ทำ

 

ปฏิกิริยาหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายคนส่วนใหญ่ แต่จะทำให้เกิด

 

การเจ็บป่วยต่อผู้ที่แพ้เท่านั้น

 

 

 

 

 

สาเหตุของโรคภูมิแพ้

 

โรคภูมิแพ้ เกิดจากการที่ร่างกายผลิตภูมิคุ้มกันเพื่อขจัดสิ่ง

 

แปลกปลอมที่รับเข้ามา ด้วยการขับ

 

 

สารตัวกลางออกมาต้านสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น และสาร

 

ตัวกลางนั้นก็ก่อให้เกิดการอักเสบและ

 

 

อาการแพ้แก่ร่างกายด้วย การเกิดโรคภูมิแพ้เป็นเหตุมาจาก

 

ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานมาก

 

 

เกินไป ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อบางสิ่งที่อาจไม่เป็นอันตรายต่อ

 

คนทั่วไป แต่เป็นอันตรายต่อตัวบุคคลที่แพ้เท่านั้น

 

สารที่ร่างกายรับเข้ามาและกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ในลักษณะ

 

ต่าง ๆ เรียกว่า “สารก่อภูมิแพ้”

 

 

โดยร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ด้วยการแสดงอาการ

 

แพ้ในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสารภูมิต้านทานซึ่งเป็นโปรตีนที่

 

อยู่ในเลือด มีหน้าที่คอยป้องกัน รวมทั้งขจัดเชื้อโรคและสิ่ง

 

 

แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ทำปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อ

 

ภูมิแพ้บางชนิดที่ผู้ป่วยแพ้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารส่วนใหญ่ มัก

 

แพ้อาหารจำพวกไข่ นม ถั่ว ปลาและอาหารทะเล การแพ้

 

 

อาหารจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีร่างกายแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

 

ชนิดนั้นเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ป่วยจะไม่ปรากฏอาการแพ้

 

 

สารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยจากภูมิแพ้จมูกหรือภูมิแพ้อากาศ มัก

 

มาจากไรฝุ่น เชื้อรา หญ้าละอองเกสร ขนสัตว์ ที่ฟุ้งกระจายอยู่

 

ในอากาศและเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่

 

ร่างกายผ่านทางผิวหนังมีหลายชนิด เช่น สารเคมี ผลิตภัณฑ์

 

ทำความสะอาด ถุงมือยาง ยาย้อมสีผม โลหะ เงิน หรือแม้แต่ผง

 

ฝุ่นหรือเชื้อโรคที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศส่วนภูมิแพ้ตา มักเกิด

 

จากสารก่อภูมิแพ้ประเภทไรฝุ่น ควัน สารเคมี ละอองเกสร ขน

 

หรือสะเก็ดผิวหนังของสัตว์ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศและกระแส

 

ลม เข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุดวงตา ทำให้เกิดอาการระคาย

 

เคืองและมีอาการแพ้ที่แสดงออกทางดวงตาในหลายรูปแบบ

 

 

การรักษาโรคภูมิแพ้

 

 

ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีอาการแพ้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย

 

และการรักษาที่ถูกต้องส่วนผู้ที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ ควรใช้ยาภายใต้

 

คำสั่งหรือการแนะนำของแพทย์อยู่เสมอและรีบไปพบแพทย์ทันที

 

หากมีอาการแพ้ที่รุนแรงด้านการรักษาด้วยยาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

 

อาหารจะได้รับยาต้านฮิสตามีน (Antihistamine) ป้องกันไม่ให้

 

สารฮิสตามีนทำงาน ซึ่งฮิสตามีนเป็นสารที่หลั่งเมื่อมีสารก่อภูมิแพ้

 

เข้าสู่ร่างกายโดยสารนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้และอักเสบที่

 

อวัยวะต่าง ๆ อย่างการเกิดผื่นคันผื่นแดงตามผิวหนัง

 

ยาอะดรีนาลีน(Adrenaline) ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง

 

 

เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะช่วยลดอาการบวมของกล่องเสียง

 

และหลอดลมที่เป็นเหตุทำให้หายใจติดขัด ส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบ

 

การฉีดตัวยาเข้าสู่ร่างกายโดยตรงยาแก้คัดจมูก (Decongestants)

 

ใช้ลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูก ช่วยลดอาการคัดจมูก

 

 

และการหายใจติดขัด มีทั้งรูปแบบหยอดจมูกและยาเม็ดรับประทาน

 

ยาพ่นสเตียรอยด์ลดอาการอักเสบ อาการบวมและการเกิดน้ำมูก

 

อุดตันในโพรงจมูก และยาทาสเตียรอยด์รูปแบบครีมที่ใช้ทาผิวหนัง

 

บริเวณที่มีอาการแพ้และมีผดผื่นคัน ตัวยาจะช่วยลดการอักเสบ

 

 

ของผิวหนังและช่วยไม่ให้ผดผื่นคันขยายไปเป็นวงกว้าง

 

 

นอกจากนี้ ยังมีวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

 

เป็นการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ด้วยการฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าไป

 

ปริมาณเล็กน้อย ทำให้ร่างกายค่อย ๆ คุ้นเคยกับสารและ

 

 

ทำให้การแพ้สารนั้นทุเลาลงจนหายขาด เป็นวิธีการฉีดสารก่อภูมิแพ้

 

อย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน ผู้ป่วยต้องเข้ารับการฉีดสารเป็นระยะ

 

อย่างต่อเนื่องหลายปีตามความรุนแรกของอาการแพ้และตามสภาพ

 

ร่างกายของผู้ป่วย

 

 

ารใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้ สารธรรมชาติที่

 

เรียกว่า Transfer Factor

 

ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ ที่มีโมเลกุลเล็กมากๆ การทำงานของ

 

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จะเข้าไปปรับสมดุล ในระบบภูมิคุ้มกันให้

 

สมดุล โดยจะไปแก้ไขที่ต้นเหตุ 

 

 

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ได้รับการบรรจุอยู่ใน

 

หนังสือ PDR ของแพทย์

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ได้รับการยอมรับและถูกตีพิมพ์

 

ในเอกสารทางการแพทย์มากมาย

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้รับการอนุมัติให้ใช้ ใน

 

โรงพยาบาลของประเทศรัสเซียได้

 

แชร์ประสบการณ์การใช้ Transfer Factor สำหรับภูมิแพ้

 

คุณหมอสั่ง Transfer Factor ให้ภรรยาที่เป็นภูมิแพ้

 

 

ผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป

 

 

ผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป

 

 

ทำไม เด็กถึงต้อง ทาน “ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  “

 

  1. เพราะ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยประหยัดเงินค่ารักษาพยาบาล ที่จะเกิดขึ้นจากการป่วยในอนาคต
  2. เพราะ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยหยุดยั้งวงจรอันร้ายกาจของอาการ คออักเสบ ไข้หวัด และการติดเชื้อทางหู
  3. เพราะ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปในเด็ก และยังปลอดภัย 100%
  4. เพราะ เป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันของเด็กโดยตรง จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างได้ผล

          ปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาดื้อยาในเด็กเป็นจำนวนมาก และผู้รักษา ก็ต้องใหช้ยาปฏิชีวนะที่มีขนาดแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผล

 

โดยตรงกับเด็ก ๆ ในยุคปัจจุบันที่เราต้องมีอาจุธในการาตอบโต้กับเชื้อโรคเพียงอย่างเดียว คือยาปฏิชีวนะ แต่เหล่าเชื้อโรคทั้งหลายก็ต่างพัฒนาตัวขึ้นให้สามารถทนทานต่อยาปฏิชีวนะของเรา

 

เพื่อความอยู่รอด แล้วอะไรเล่าคือกุญแจสำคัญในการมีเล่าคือกุญแจสำคัญในการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนของคุณและบุตรหลาน คำตอบนั้นคือ การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้

 

แข็งแรงและมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม อยู่อย่างสม่ำเสมอ

 

         ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของบุตรหลานท่าน ให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ c ปลอดภัยสำหรับเด็ก แม้เด็กเล็กๆ ไม่ตกค้างในร่างกาย และมีรสชาดอร่อย รับ

 

ประทานง่าย เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ อีกด้วย

 

 

  (หมายเหตุ:การใช้ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ไม่ใช่ยารักษาและผลการใช้ ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน)

 

 

สอบถาม รายละเอียด เกี่ยวกับ Transfer Factor ประโยชน์และวิธีการใช้  ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ 
สำหรับเสริมสร้าง ระบบภูมิคุ้มกัน และเสริมสุขภาพ หรือแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันได้ที่
Tel.086-4624228 
 

 

 

สอบถามรายละเอียดและข้อข้อมูล

 

เกี่ยวกับ Transfer Factor ได้ที่

 

 

 

 

ขอคำปรึกษา และรายละเอียดได้ที่

 

 

T.086-4624228 

 

 

คลิ๊กเพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก Add Friends  เพื่อเพิมเพื่อนไลน์