Support
4lagroup
ติดต่อ T.086-4624228
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความแตกต่างของ Transfer Factor กับ นำ้นมเหลืองของวัว ที่ยังไม่ผ่านการสกัด

วันที่: 29-09-2018

ความแตกต่างของ Transfer Factor กับ นำ้นมเหลืองของวัว ที่ยังไม่ผ่านการสกัด
 

 

ความแตกต่างของนมน้ำเหลืองของวัว กับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

นมน้ำเหลืองของวัว (colostrum)

Transfer factor

วิตามิน/เกลือแร่ต่างๆ
น้ำ
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต (แลกโตส)
อิมมิวโนโกลบูลิน
ฮอร์โมนเพิ่มการเจริญเติบโต
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ สารสกัดที่บริสุทธิ์และเข้มข้น จากนมน้ำเหลืองของวัว และโปรตีนจากไข่แดง

แคปซูลทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  เทียบเท่ากับ นมน้ำเหลืองของวัวขนาด 500 มก. จำนวน 45 แคปซูล

 


กลไกการทำงานของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์


                กลไกการทำงานของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ก็ยังไม่ทราบแน่ชัด บ้างก็สันนิษฐานว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ซึ่งเป็น single-stranded poly-nucleotide อาจเข้าไปใน T lymphocyte และให้ information แก่ T lymphocyte หรือ Transfer Factor เอง อาจถูกนำไปสร้างเป็น specific antigen receptor บน lymphocyte ได้ โดยอาศัยหลักของการชักนำ (inducer fraction) การกระตุ้นและสร้างแอนตีบอดี้ (antibody) เฉพาะอย่าง (antigen specific fraction) และการระงับหรือยับยั้ง (suppressor fraction)ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร


                ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้นำทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มาใช้ประโยชน์หลายด้าน เนื่องจากทราบว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะให้ความฉลาดกับภูมิคุ้มกัน ซึ่งถูกถ่ายทอดเพื่อจะใช้ในการจดจำข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง โดยทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะทำหน้าที่เสมือนอาจารย์ให้ความรู้กับเซลล์ใหม่ที่ผลิตขึ้นในร่่างกาย เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพื่อการอยู่รอดของเซลล์ที่่เกิดใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ รวมทั้งทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันระหว่างเซลล์ในร่างกายดียิ่งขึ้น จึงได้มีการนำมาใช้ในกรณีของ


    1. Immunodeficiency เพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย โดยมีข้อดีคือ ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยา graft versus host ในผู้รับที่มี immunodeficiency ดังการให้ lymphocyte ปกติ เนื่องจาก transfer Factor เป็นการให้ cellular immunity โดยแท้่จริง ซึ่งผิดกับการให้ lymphocyte ที่มักจะมี B lymphocyte ไปกับ T lymphocyte เสมอ ทำให้ได้ humoral immunity ด้วย ซึ่งไม่เป็นที่่ต้องการในการรักษา


   2. ช่วยเพิ่มเซลล์ต้านมะเร็ง (Anti-cancer cell)


   3. ช่วยเพิ่มเซลล์ต้านเซลล์ติดเชื้อ (Infectious disease) ที่มีสาเหตุมากจากเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา เช่น หวัด, เจ็บคอ, วัณโรค, ตับอักเสบ, เริม, ไซนัส เป็นต้น


   4. ช่วยปรับความสมดุลของภูมิแพ้ตัวเอง เช่น SLE, ข้ออักเสบและการอักเสบอื่นๆ


   5. ช่วยลดอาการภูมิแพ้ หอบ หืด ผื่นคัน แพ้อากาศ


   6. ช่วยปรับความสมดุลของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV)


   7. โรคผิวหนังบางชนิด ช่วยลดปัญหา เช่น โรคเรื้อนกวาง (Eczema) เป็นต้น


                ปัจจุบันนี้ Transfer Factor นอกจากจะพบในน้ำนมแรกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้ว เรายังสามารถพบได้ในไข่แดงของสัตว์ปีกด้วย ซึ่งก็ได้มีการสกัดสาร Transfer Factor มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสกัดจากน้ำนมแรกหรือน้ำนมน้ำเหลือง (colostrum) ของวัว และจากไข่แดงของไก่ (Egg yolk) ในรูปแบบของการใช้รับประทาน จึงเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์และโลกวิทยาการใหม่ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ของมนุษย์ในการต่อสู้กับโรคร้ายชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคติดเชื้อ ภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคมะเร็ง

 

------------------------------------------------------------------------------------

Reference:


1. คู่มืออิมมูโนวิทยา คณะผู้เรียบเรียง สุทธิพันธุ์ สาระสมบัติ, วิบูลย์ศรี พิมลพันธุ์, สายสุนี วนดุรงค์วรรณา และนภาธร บานชื่น บรรณาธิการโดย ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ หน้า 87-88
2. มะเร็ง การรักษาและการป้องกัน โดย รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ แผนกรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
3. PDR for Non-prescription Drug, Dietary Supplement and Herb, 29 edition, 2008
4. รศ.นพ.เบญจะ เพชรคล้อย ความรู้พื้นฐานและการทดสอบอิมมูโนวิทยา (ปี2525)
5. ดร.สนิท มกรแก้วเกยูร ภูมิคุ้มกันระบบเซลล์และสารออกฤทธิ์ คู่มือภูมิคุ้มกันวิทยา รวบรวมโดย ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์ ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2530
6. Sean C Sweetman, Martindale (Thirty-fifty edition), 2007
7. Rak, AV et al. Effectiveness of Transfer Factor (TF) in the Treatment of Osteomyelitis Patients. International Symposium in Moscow 2002, Nov. 5-7, 62-63
    Patients, Russian Journal of HIV, AIDS and Related Problems 2002, 1, 79-80
8. Granitor, VM et al. Usage of Transfer Factor Plus in Treatment of HIV Infecte

 

  (หมายเหตุ:การใช้ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ไม่ใช่ยารักษาและผลการใช้ ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน)

 

สอบถาม รายละเอียด เกี่ยวกับ Transfer Factor ประโยชน์และวิธีการใช้  ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ 
สำหรับเสริมสร้าง ระบบภูมิคุ้มกัน และเสริมสุขภาพ หรือแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันได้ที่
Tel.086-4624228 หรือ
 

คลิ๊ก Add Friends  เพื่อเพิมเพื่อนไลน์