Support
4lagroup
ติดต่อ T.086-4624228
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความสามารถในการเพิ่ม IgA (Immunoglobulin A)ระบบป้องกันโรค ของ Transfer Factor

วันที่: 29-09-2018

Transfer Factor ช่วยการเพิ่มขึ้นของแอนตี้บอดี้ (Antibody)IgA

 

 

 

 

 

 

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์

               ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทรานสเฟอร์วิทยา  กระบวนการต่างๆ ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรและการศึกษาเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลของ  Transfer Factor ที่มีต่อการส่งเสริม ระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษาที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ใช้  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ที่มีต่อการทำงานของเซลล์เพชฌฆาต (NK cell) ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพของเซลล์เพชฌฆาต 

 

                 แผนกวิจัยและพัฒนาของ และสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ดร.ริชาร์ด แบนเน็ต ได้ศึกษาผลของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่มีต่อระดับของ IgA (Immunoglobulin A) ภายในร่างกาย IgA มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร

 

                แอนตี้บอดี้ IgA ซึ่งถูกผลิตโดย B-cells เป็นโปรตีนที่มีความสำคัญและถูกนำไปใช้ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อแยกแยะและ ทำลายสิ่งแปลกปลอม  IgA มีอยู่บนพื้นผิวของเยื่อบุผิว (mucous membranes) เช่น ปาก จมูก ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ และทางเดินของระบบสืบพันธุ์และมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับสุขภาพของร่าง กาย โมเลกุลรูปตัว Y เหล่านี้จะจับติดอยู่กับผู้บุกรุก ป้องกันผู้บุกรุกด้วยการผูกติดและนำส่งผ่านตลอดแนวของเมือก ไม่ให้ผู้บุกรุกเข้าไปในเนื้อเยื่อและกระแสเลือดของร่างกาย ประมาณ 95% ของตัวการที่ทำให้เกิดโรคทั้งหมด (เชื้อโรค) เข้าสู่ร่างกายโดยผ่านเยื่อบุผิวซึ่งเรียงเป็นแนวยาวของ ปาก จมูก ปอด ลำไส้ และอื่นๆ เชื้อโรคจากอากาศเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านลมหายใจ อาหารที่คุณทานจากมือสู่ปาก ทีนี้ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณที่จะป้องกันคุณจากการโจมตี    แอนติบอดี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเลกุล IgA ช่วยขจัดภัยคุกคามจากเยื่อบุผิวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณเพิ่มการผลิตของ IgA คุณได้จัดเตรียมสิ่งกีดขวางที่มีชีวิตในการป้องกันร่างกายของคุณเอง ลองคิดดูว่าโมเลกุล IgA ในฐานะหน่วยรักษาความปลอดภัยกำลังลาดตระเวนอยู่บนเยื่อบุผิวของร่างกาย เมื่อมันพบเจอกับผู้บุกรุก (เชื้อโรค) IgA ก็จะจับเชื้อโรคแนะนำมันออกจากร่างกาย เมื่อร่างกายคุณมีโมเลกุล IgA ที่มากขึ้นในการลาดตระเวณไปทั่วร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะมีความสามารถที่ดียิ่งขึ้นในการป้องกันตัวจากการศึกษา

                  ได้ทำการทดสอบกับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี 21 คน ซึ่งไม่เคยรับประทาน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นการศึกษา 4 สัปดาห์ของ  Transfer Factor และ โมเลกุล IgA  วิธีการง่ายๆ ที่จะทดสอบความเข้มข้นของโมเลกุล IgA ที่มีอยู่ในน้ำลาย เรา ได้รวบรวมตัวอย่างน้ำลายของผู้ทดสอบแต่ละคนทุกๆ สัปดาห์ตลอดการทดลอง เพื่อพิจารณาผลของ Transfer Factor ที่มีต่อ IgA ผู้ทดสอบแต่ละคนทาน  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ใน 2 สัปดาห์แรกผลการทดลอง

                หลังจาก 4 สัปดาห์ 100%ของผู้ทดสอบแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการผลิต IgA ในน้ำลายโดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 73% เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐาน 1 สัปดาห์ ยิ่งกว่านั้นผู้เข้าร่วมทดสอบส่วนใหญ่ (95%) แสดงผลการเพิ่มขึ้นภายในเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้นสิ่งนี้มีความหมายอย่างไร? สำหรับคุณ

             การศึกษานี้บอกเป็นนัยว่า Transfer Factor สื่อสารกับระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ซึ่งแสดงผลได้ดังนี้

 

  • กระตุ้นการผลิตแอนตี้บอดี้ IgA ของ B-cells, เพิ่มการป้องกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาทางเยื่อบุผิว
  • เตรียมการป้องกันที่สำคัญ ณ บริเวณที่มีโอกาสพบเจอผู้บุกรุก (เชื้อโรค)
  • เพิ่มการป้องกันประเภทแอนตี้บอดี้ที่จำเป็นสำหรับชีวิต

                ด้วยการศึกษาทางระบบภูมิคุ้มกัน IgA ชิ้นใหม่นี้ เป็นอีกครั้งที่ 4Life ตอกย้ำถึงพันธะสัญญาที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมากที่สุด และปรากฎหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ Transfer Factor  สามารถเพิ่มการผลิต IgA ทำให้คุณมีแอนตี้บอดี้ที่มากขึ้นเพื่อระบบภูมิคุ้มกันที่ฉลาดและแข็งแรง และส่งผลให้คุรมีชีวิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์คำจำกัดความที่สำคัญ
Mucous membranes (เยื่อบุผิวที่มีสารคัดหลั่ง)

ถูกวางเป็นแนวยาวในช่องว่างของร่างกายต่างๆ เช่น ปาก จมูก ปอด ลำไส้ และอื่นๆ มันเกี่ยวข้องในการหลั่งแอนตี้บอดี้ IgA


Antibodies (แอนตี้บอดี้)

เป็นโปรตีนที่ถูกใช้ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อแยกแยะและทำลายเชื้อโรค


IgA (Immunoglobulin A)

เป็นแอนตี้บอดี้ที่พบได้ในเยื่อบุผิวของร่างกาย IgA ถูกผลิตในร่างกายได้มากกว่าแอนตี้บอดี้ชนิดอื่นๆ

 

ตัวอย่าง แอนตี้บอดี้ชนิดอื่นๆ เช่น IgE (ผิวหนัง), IgG (เนื้อเยื่อและเลือด) และ IgM (เลือด)

 

 
             การทดลองทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น บอกเป็นนัยได้ว่า  Transfer Factor ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงมากขึ้น และปกป้องร่างกายคุณ โดยการเพิ่มจำนวนแิอนตี้บอดี้ ชนิด IgA แสดงผล 100% ของผู้ที่ผ่านการทดสอบ

 

 

ผลการทดสอบ Immunoglobulin A (IgA) ได้มาจาก การทดสอบเบื้องต้น ซึ่งเป็นการศึกษาแบบเปิด จากรายงานของผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีจำนวน 21 คน ผู้ทดลองทุกคนทาน Transfer Factor เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ของผู้ทดสอบพบการเพิ่มขึ้นในอัตราการผลิตของ IgA ที่ต่อมน้ำลาหลังจากทานผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐาน 1 สัปดาห์ ผลที่ได้โดยสรุปเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์

 

 (หมายเหตุ:การใช้ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ไม่ใช่ยารักษาและผลการใช้ ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน)
สอบถาม รายละเอียด เกี่ยวกับ Transfer Factor ในการเสริมภูมิคุ้มกัน และเสริมสุขภาพ
หรือ ปัญหา  ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ได้ที่
Tel.086-4624228
 

 

          คลิ๊ก

 

 

 

คลิ๊ก Add Friends  เพื่อเพิมเพื่อนไลน์