Support
4lagroup
ติดต่อ T.086-4624228
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

งานวิจัยและข้อยืนยันของแพทย์ เกี่ยวกับ Transfer Factor

วันที่: 19-09-2018

 

งานวิจัยและข้อ ยืนยันทางการแพทย์ ของ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์

(Transfer Factor)

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ตัวเสริมภูมิคุ้มกันที่ก้าวล้ำนำหน้าของธรรมชาติ

 

 

“ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือโปรตีนขนาดเล็กที่ “ส่งผ่าน” ความสามารถในการตอบสนองของระบบ

 

ภูมิคุ้มกันจากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มกันแล้วไปยังผู้รับซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกัน”

 

วารสาร Molecular Medicine ฉบับวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543)

 


เราจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันยอดเยี่ยม

 


 ตลอดระยะเวลามากกว่าสิบปีที่ดิฉันได้มีโอกาสสำรวจตรวจสอบ สารประกอบธรรมชาตินับเป็นร้อย ๆ

 

ชนิด ดิฉันสามารถรายงานได้อย่างว่าสารประกอบที่ดิฉันกำลังจะพูดคุยในหนังสือเล่มนี้จัดอันดับได้ว่า

 

เป็นสารที่น่าพิศวงหลงใหลและเชื่อมั่นได้ในประสิทธิภาพในหมู่สารประกอบธรรมชาติที่ “ให้คุณค่าใน

 

ระดับสูง” (the natural heavyweights) หลังจาก 3,000 กรณีศึกษาที่มีการทบทวนอย่างพินิจพิเคราะห์

 

ห้าสิบปีแห่งการวิจัยในที่สุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ ไอโซเลท (transfer factor

 

isolate) ก็พร้อมที่จะให้สารธารณชนเข้าถึงได้แล้ว การทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์

 

ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจเป็นข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยได้ยินได้ฟังมา

 


 ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ จะเป็นคำที่คุณจะได้ยินผู้คนพูดถึงกันในย่าจนที่อยู่อาศัยและชุมชนของคุณ

 

อย่างไม่ต้องสงสัย แฟกเตอร์เหล่านี้กำลังสร้างความสนใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนทั้งในโลกการบำบัด

 

รักษาแบบทางเลือกและแบบดั้งเมที่เคยมีมา

 


 ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์  ไม่ใช่วิตามิน แรธาตุ สมุนไพร ฮอร์โมนหรือยา

 

ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่มีสิ่งใดที่เป็นพิษ หรือ

 

ไม่มีสิ่งใดที่ตรงข้ามกับความคาดหวังของคุณ

 


 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมากมายพิจารณาว่าศักยภาพด้านสุขภาพของสารนี้

 

เป็นการค้นพบอันน่าตื่นเต้น

 

ที่สุดทางด้านภูมิด้านกันและการป้องกันโรคล่าสุดในการประเมินคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์เสริม

 

อาหาร ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ สำหรับตัวคุณและครอบครัว ควรพิจารณาคำถาม ต่อไปนี้

 


o คุณเป็นหวัดอยู่เป็นประจำหและเจ็บคอง่ายหรือไม่?


o คุณหรือสมชิกคนในครอบครัว


o มีสมาชิกในครอบครัวของคุณเป็นโรคมะเร็งหรือไม่?


o คุณอยากให้ครอบครัวของคุณมีภูมิต้านทานโรคด้วยการส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่ก้าวล้ำกับชีวิตของพวก

 

เขาหรือไม่?


o คุณอยากหายจากการติดเชื้อได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับยาปฏิชีวนะหรือไม่?


o คุณอยากสำรวจหาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ก้าวล้ำหน้ามากในด้านการต่อสู้กับ

 

เชื้อโรคโดยไม่ได้ถูกจัดประเภทว่าเป็นวิตามิน สมุนไพร แร่ธาตุ หรือสารประกอบอื่น?

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์กำลังเปลี่ยนความคิดของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกหนทุกแห่ง

 

ทำไมนะหรือ?

 


กุญแจสำคัญของสุขภาพในอนาคตคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการป้องกันภัยโดยภูมิคุ้มกัน

 

ของเรา ก่อนที่เราจะทำอะไรอื่นเราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายไปที่ภาวะคุ้มกันก่อน ดังนั้นก่อนที่คุณจะรับ

 

ประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อกระตุ้นสุขภาพของคุณ ขอให้เริ่มด้วยการส่งเสริม

 

ภูมิคุ้มกันก่อน

 


ดร.ริชาร์ด  เบ็นเน็ต

 

นักภูมิคุ้มกันวิทยาและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อได้กล่าวไว้ว่า “เป็นความสามารถของเราเองที่จะ

 

สร้างสรรค์ระบบภูมิคุ้มกันที่มีสุขภาพอย่างแท้จริง ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งสะทอนให้เห็นศักยภาพอันยิ่ง

 

ใหญ่ที่สุดในการมีสุขภาพดีของมนุษย์ในโลกนี้ถ้าเราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พวกเรา

 

ทั้งหมดมีสุขภาพที่ดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บลดลง

 

และความทุกข์ทรมานน้อยลง”สิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาวิจัยของดิฉันก็คืออะไรที่

 

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วเรามักจะให้ความสำคัญสลับกันเสมอ เห็นได้ชัดเลยว่าเราให้คุณค่าของการ

 

ใช้การรักษาแพทย์ทางเลือกเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อลดน้อยลงหลังจากที่เราเจ็บป่วย หากเรายึดมั่นที่

 

จะรักษากลไกภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็.เรงหรืออ่อนแอนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของระบบ

 

ภูมิคุ้มกันของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

 


ในบรรดาตัวสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีประสิทธิภาพตาม

 

ความคาดหวังมากที่สุด ความที่เป็นผลิตภัณฑ์ค่อยข้างใหม่ในตลาดผู้บริโภคทุกคนที่ต้องการจะได้รับ

 

คุณค่าพิเศษจากการมีสุขภาพที่ดี จึงจำเป้นต้องทำความคุ้นเคยกับคุณลักาณะอันโดดเด่นของ

 

ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ ซึ่งให้คุณค่าเกินความคาดหวังและมีความชัดเจนในปัจจุบัน

 

 

ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ ไอโซเลท (Transfer Factor Isolate) : 

 


ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่พิเศษสุด

 


 ลองจินตนาการถึงระบบภูมิคุ้มกันที่ตื่นตัวพอที่จะตรวจจับการติดเชื้อที่กำลังคุกคามร่างกายในขณะนี้

 

ได้อย่างรวดเร็ว และกำจัดมันให้สิ้นซากก่อนที่มันจะมีโอกาสทำร้ายร่างกายจริง ๆ ทรานสเฟอร์

 

 แฟกเตอร์ สามารถทำให้ภาวการณ์นี้เป็นไปได้ด้วยศักยภาพอันยอดเยี่ยมที่จะช่วยพัฒนาการตอบ

 

สนองภูมิคุ้มกันสนองให้แข็งแรง

 


 “การติดเชื้อที่เกิดซ้ำอีกหรือการติดเชื้อเรื้อรังแม้แต่ไข้หวัดที่ไม่รุนแรงมากนักก็ตามเป็นสัญญาณว่า

 

ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง บางทีการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอาจเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดในการบรรลุถึงการ

 

ป้องกันโรคและลดการเป็นไข้หวัดใหญ่ และโรคมะเร็ง”

 

 


"ไมเคิล  เมอร์เรย์  และโจเซฟ  พิซซอร์โน  "จากสารานุกรมการแพทย์แนวธรรมชาติบำบัด

 

 

การสกัด ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ไอโซเลท นั้นมีความเป็นไปได้ในขณะนี้โดยผ่านกระบวนการสกัดที่

 

สมบูรณ์แบบซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร จากการค้นคว้ากันมานานนับปี ด้วยความที่ต่างจากสมุนไพร

 

อย่าง อิชินาเซีย (Echinacea) หรือวิตามันและแร่ธาตุต่าง ๆ แฟกเตอร์เหล่านี้จึงจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์

 

เสริมคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นับเป็นประเภทที่มีนวัตกรรมและไม่เคยมีมาก่อน

 


 ที่ห้องทดลองคนราด ดี. สตีเฟนสัน เพื่อการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยา (the Conrad

 

D.Stephenson Laboratory for Research Immunology) ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโด นักวิจัยได้ทำ

 

การศุกษาผู้คนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้กล่าวไว้ว่า “ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้ปรากฏขึ้นเพื่อนำเสนอ

 

ความหมายอันน่าสนใจเกี่ยวกับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันในระดับโมเลกุลเพื่อผู้ป่วยที่มีอาการเด่นชัดว่า

 

 

มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง”สงครามภูมิคุ้มกัน 

 


 มันขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ละคนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเรา

 

 

ให้แกร่ง ความอ่อนแอของภูมิคุ้มกันได้กลายเป้นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นหลัก การใช้

 

 

สารประกอบอย่างทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถสร้างความแข็งแรงให้กับภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยสำคัญ

 

 

ในทำนองเดียวกันก็เป็นตัวสินคุณภาพของสุขภาพและความสมบูรณ์สูงสุดของชีวิตเราเช่นเดียวกัน

 

 

ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์สามารถช่วยในการต่อสู้กับสภาวะดังต่อไปนี้ :

 


  การติดเชื้อไวรัส  

  การติดเชื้อรา


  การติดเชื้อปรสิต  

  โรคภูมิแพ้ภูมิตัวเอง


  มะเร็ง  

  โรคติดเชื้อแบคทีเรีย


  โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย

  โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทชนิด mycobacterial

 

การเสียสมดุลของภูมิคุ้มกัน : อุปสรรคที่มีต่อสุขภาพในศตวรรษที่ 21

 


 ทุก ๆ วัน จะมีการตีพิมพ์กรณีศึกษาใหม่ ๆ ที่ชี้เป็นประเด็นให้เห็นการทำงานที่บกพร่องของระบบ

 

 

ภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นเสมือนสาเหตุที่แท้จริงของสภาวะต่าง ๆ อย่างเช่นโรคหัวใจ โรคอ้วน และโรคเอ็มเอส

 

(Multiple Sclerosis) ระบบภูมิคุ้มกันของเรากลับปล่อยให้สุขภาพของเราย่ำแย่ ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้น

 

เพียงใด เราก็รับรู้ว่าการปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราให้สูงขึ้นเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้

 

เพื่อยืดระยะเวลาการมีสุขภาพดีและการมีอายุที่ยืนยาวออกไป

 


 บรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังพบว่า โรคต่าง ๆ ผู้บุกรุกที่เป็นโรคติดเชื้อนั้น มีสาเหตุอย่างแท้จริงมาจาก

 

เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจบกพร่องต่อการจุดชนวนให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม

 

หรือไม่ก็

 

กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองนั้นมากเกินไป หนึ่งในภาวะเหล่านี้ก็คือโรคที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงที่

 

เรียกกันว่าเอ็มเอส (multiple sclerosis)


การทำงานที่ผิดปกติของภูมิคุ้มกันอาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการทำงานผิดปกติอันหลายหลายของ

 

ร่างกายที่มักจะมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆแบคทีเรียธรรมดาทั่วไปมีส่วนสัมพันธ์กับโรคเอ็มเอส (MS)

 


 รายงานที่สร้างความความตื่นตระหนกที่พบในรายงานประจำปีทางประสาทวิทยา (Annals of

 

Neurology) รายงานว่าพบเชื้อแบคทีเรียธรรมดาที่เรียกกันว่า Chlamydia pneumonia ในตัวคนไข้ทุก

 

 

คนที่ได้รับการทดสอบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรค MS (Multiple Sclerosis) แบคทีเรียนชนิดนี้เป็น

 

 

ชนิดเดียวกับที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดบวม ขณะที่โรคเอ็มเอส ถูกจัดประเภทให้เป็นภาวะผิดปกติ

 

 

ของการแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่ง (Autoimmune disorder) ซึ่งกลไกการป้องกันตัวของระบบภูมิคุ้มกันเกิด

 

 

ผิดพลาดไปทำลาย สิ่งที่ปกป้องเส้นประสาท กรณีศึกษาใหม่ ๆ ได้บอกเราว่าแบคทีเรียนอาจเป็น

 

 

ตัวการที่แท้จริง


 ข้อสังเกต : โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนั้นถูกค้นพบว่ามีส่วนสัมพันธุ์กับโรคเอ็มเอสด้วย ข้อมูลล่าสุดที่

 

 

ออกมาจากสถาบันของความผิดปกติของระบบประสาทและสโตรคแห่งชาติ (the National institute of

 

 

Neurological Disorders and Stroke) เสนอแนะว่าดรคผิดหนังที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง (herpes virus)

 

 

พบได้ใน 30% ของผู้คนที่ได้รับการทดสอบเกี่ยวกับโรคเอ็มเอสนั้นอาจมีสส่วนสัมพันธ์กับเชื้อโรคนี้

 


 ในสภาวการณ์ทั้งสองอย่างนี้ทำให้สรุปได้ว่า สารที่แพร่เชื้อออกไปได้นี้ยังคงซ่อนเร้นในเนื้อเยื่อของ

 

 

ระบบประสาทจนกว่ามันจะเกิดการลุกลามแพร่กระจายออกไป

 

น้ำหนักและไว้รัสแอบแฝง 

 


 แม้แต่การมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันที่เสียสมดุล นักวิจัยที่ฝ่าย

 

 

โภชนาการและวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร (the Department of Nutrition and Food Science) แห่งมหา

 

 

วิทยาลัยเวนน์ สเตท (Wayne State University) ในเมืองดีทรอยท์รายงานในเดือนสิงหาคมในปีนี้ว่า

 

 

การเก็บสะสมของไขมันที่เพิ่มขึ้นมีส่วนสัมพันธ์กับเชื้อไวรัสที่มีในขณะนั้นหากการติดเชื้อไวรัสก่อให้

 

 

เกิดภาวะน้ำหนักเกิน ขึ้นตอนแรก ๆ ในการแก้ปัญหาในโปรแกรมการลดน้ำหนักใด ๆ ก็ตามควรจะ

 

 

ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่เหมาะสมของการดำเนินการ อาหารเพื่อการลดน้ำหนักและการออก

 

 

กำลังกายในโลกนี้จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง หากการเพิ่มของน้ำหนักของคุณมีส่วนสัมพันธ์กับไวรัส

 

 

หลากชนิดที่มีอยู่ในขณะนี้ที่สนับสนุนให้เกิดการสะสมเพิ่มขึ้นของไขมันไม่ว่าคุณจะรับประทานอาหาร

 

 

อะไรหรือเคลื่อนไหวมากเท่าไรก็ตาม

 


 การเสริมอาหารด้วยทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ ก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์บางประการในการ

 

 

ต่อต้านบรรดาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส

 

ไวรัสและแบคทีเรียที่แผงตัวเข้ามาในรูปโรคหัวใจและโรคไต

 

 

ในวารสาร the American Journal of Medicine ฉบับเดือนสิงหาคม ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543)

 

 

นักวิทยาศาสตร์ได้รายงานว่า เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (hepatitis C virus) สามารถแสดงตัวในรูปของการ

 

 

ติดเชื้อที่ไตหรือโรคหัวใจได้ ในปีนี้นักวิจัยชาวอิตาเลียที่โรงพยาบาลซาน คามิลโล (San Camillo

 

 

 

Hospital) ในกรุงโรมรายงานว่ามีหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าระบบภูมิคุ้มกันที่มีส่วนสัมพันธ์กับโรคหลอด

 

 

เลือดหัวใจ (atherosclerosis) แบคทีเรียนชนิดเดียวกันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคเอ็มเอส (Chlamydia

 

pneumoniae) อาจเป็นสาเหตุเฉพาะที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจเช่นเดียวกันนัยที่แฝงอยู่ในกรณีศึกษาเหล่านี้

 

 

กำลังเพิ่มความสำคัญขึ้นอย่างมหาศาล เช่นเดี่ยวกันว่า หากการติดเชื้อที่คงอยู่น่านคือสาเหตุที่แท้จริง

 

 

ของโรคหัวใจ เราก็เดินตามแนวาทางการบำบัดรักษาที่ผิดทางมานานหลายทศวรรษแล้ว

 

 


 การเสริมอาหารด้วยทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับภูมิคุ้มกันซึ่งอาจช่วย

 

 

ปกป้องอวัยวะอย่างหัวใจจากการติดเชื้อได้

 

 

โรคข้ออักเสบ (Arthritis) อาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อของข้อต่อ

 

 


 ประเด็นนี้อาจทำให้คนมากมายประหลาดใจ แต่ดรคข้ออักเสบบางาชนิดนั้นเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลา

 

 

สั้น ๆ ของการติดเชื้อของอัวัยวะในร่างกาย นอกจากนี้ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ชาวดัทซ์ยังรายงานว่าโรค

 

 

ข้ออักเสบเรื้อรังอาจมีความเชื่อมโยงกับเชื้อแบคทีเรียด้วย

 

 


 แท้จริงแล้วถ้าคุณทุกข์ทรมานจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองดรคของคุณอาจ

 

 

ประทุขึ้นจากการติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจมีการกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป ซึ่ง

 

 

ในภาวการณ์นี้จำเป็นต้องกดอาการให้ลดลง

 

 


 “ภาวาะความเครียดประจำวันในชีวิตของเราและการอาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างง่าย ๆ ส่งผลให้ระบบ

 

 

การทำงานที่เหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกันต้องเสี่ยงภัยและต้องปรับตัว ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะ

 

 

กระตุ้นความสามารถของคุณในการตอบสนองภาวะความท้าทายเหล่านั้น ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

 

เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีจูน เฟอร์ราริ ที่ปรึกษาทางโภชนาการผู้ได้รับการรับรอง

 

โรคลมบ้าหมู (Epilepsy) มีส่วนสัมพันธ์กับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ

 

 


 ใน ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนุ่งได้ศุกษาผู้คนที่เป็นโรคลมบ้าหมูจำนวน 135 คน

 

 

พบว่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนเหล่านี้มีภาวะความผิดปกติหนึ่งครั้งหรือมากกว่าในระบบ

 

 

ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ โรคลมบ้าหมูบางชนิดอาจมีสาเหตุมาจากภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง

 

 


 การเสริมอาหารด้วยทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์

 

 

และอาจเป็นการบำบัดรักษาเสริมที่มีคุณค่าเพื่อควบคุมอาการชักของโรคลมบ้าหมู

 

 

 

อัลไซเมอร์ (Aizheimer’s Disease) มีส่วนสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกัน

 

 

ในวารสาร the American Journal of Medicine ฉบับเดือนสิงหาคม ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543)

 

นักวิทยาศาสตร์ได้รายงานว่า เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (hepatitis C virus) สามารถแสดงตัวในรูปของการ

 

ติดเชื้อที่ไตหรือโรคหัวใจได้ ในปีนี้นักวิจัยชาวอิตาเลียที่โรงพยาบาลซาน คามิลโล (San Camillo

 

Hospital) ในกรุงโรมรายงานว่ามีหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าระบบภูมิคุ้มกันที่มีส่วนสัมพันธ์กับโรคหลอด

 

เลือดหัวใจ (atherosclerosis) แบคทีเรียนชนิดเดียวกันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคเอ็มเอส (Chlamydia

 

pneumoniae) อาจเป็นสาเหตุเฉพาะที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจเช่นเดียวกันนัยที่แฝงอยู่ในกรณีศึกษาเหล่านี้

 

กำลังเพิ่มความสำคัญขึ้นอย่างมหาศาล เช่นเดี่ยวกันว่า หากการติดเชื้อที่คงอยู่น่านคือสาเหตุที่แท้จริง

 

ของโรคหัวใจ เราก็เดินตามแนวาทางการบำบัดรักษาที่ผิดทางมานานหลายทศวรรษแล้ว

 


 การเสริมอาหารด้วยทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับภูมิคุ้มกันซึ่งอาจช่วย

 

ปกป้องอวัยวะอย่างหัวใจจากการติดเชื้อได้

 

โรคข้ออักเสบ (Arthritis) อาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อของข้อต่อ

 


 ประเด็นนี้อาจทำให้คนมากมายประหลาดใจ แต่ดรคข้ออักเสบบางาชนิดนั้นเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลา

 

สั้น ๆ ของการติดเชื้อของอัวัยวะในร่างกาย นอกจากนี้ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ชาวดัทซ์ยังรายงานว่าโรค

 

ข้ออักเสบเรื้อรังอาจมีความเชื่อมโยงกับเชื้อแบคทีเรียด้วย

 


 แท้จริงแล้วถ้าคุณทุกข์ทรมานจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองดรคของคุณอาจ

 

ประทุขึ้นจากการติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจมีการกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป

 

ซึ่งในภาวการณ์นี้จำเป็นต้องกดอาการให้ลดลง

 


 “ภาวาะความเครียดประจำวันในชีวิตของเราและการอาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างง่าย ๆ ส่งผลให้ระบบ

 

การทำงานที่เหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกันต้องเสี่ยงภัยและต้องปรับตัว ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะ

 

กระตุ้นความสามารถของคุณในการตอบสนองภาวะความท้าทายเหล่านั้น ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีจูน เฟอร์ราริ ที่ปรึกษาทางโภชนาการผู้ได้รับการรับรอง

 

 

โรคลมบ้าหมู (Epilepsy) มีส่วนสัมพันธ์กับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ

 


 ใน ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนุ่งได้ศุกษาผู้คนที่เป็นโรคลมบ้าหมูจำนวน 135 คน

 

พบว่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนเหล่านี้มีภาวะความผิดปกติหนึ่งครั้งหรือมากกว่าในระบบ

 

ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ โรคลมบ้าหมูบางชนิดอาจมีสาเหตุมาจากภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง

 


 การเสริมอาหารด้วยทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์

 

และอาจเป็นการบำบัดรักษาเสริมที่มีคุณค่าเพื่อควบคุมอาการชักของโรคลมบ้าหมู

 

อัลไซเมอร์ (Aizheimer’s Disease) มีส่วนสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกัน

 

  การย่อยที่ไม่ดี  

 

  การนอนไม่หลับ

 


  ไขมันเลว    

 

  อาหารลดความอ้วน

 


   การเดินทางระหว่างประเทศ  

 

  การรับประทานอาหารไม่มีคุณค่า

 


   ผลข้างเคียงของยาก  ทางโภชนาการ/ผิดเวลา

 


  ศูนย์ดูแลเด็กในตอนกลางกวัน  

 

  การใช้ยาแก้อักเสบในทางที่ผิด


  การใช้สารเสพติด

 


ความจริง : ยาฆ่าแมลงลดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ลิมโฟไซด์ (Lymphocytes) ที่ใช้ต่อสู้กับ

 

เชื้อโรค และทำให้ความสามารถของเซลล์ลิมโฟไซด์ด้อยลงในการตอบสนอง

 

และฆ่าแบคทีเรียและไวรัส

 

ความจริง : รายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและภูมิคุ้มกันระบบประสาท

 

(Environmental Pollution and Neuroimmunology) ระบุว่าผลกระทบที่ผสมผสานกันของปัจจัยอัน

 

หลากหลาย เช่น สารเคมี การฉายรังสี และความเครียดที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันอาจนำไปสู่ประสิทธิภาพ

 

การทำงานของภูมิคุ้มกันที่ตกต่ำลงในรูปของโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจและการอักเสบ

 

 

3. ความเครียด 

 


ความจริง : ความเครียดจะปล่อยสารชีวเคมีที่กดการทำหน้าที่ของภูมิคุ้มกันให้ตกต่ำลง และผลักให้เรา

 

ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อแทบทุกชนิด

 

 

ความจริง : อะไรและอย่างไรที่เราคิดว่าส่งาผลกระทบต่อภาวะภูมิคุ้มกันข้อมูลใหม่ล่าสุด รายงานว่า

 

เซลล์สมองจะเป็นตัวสร้างสารเคมีของระบบภูมิคุ้มกัน

 

ความจริง : ความเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้เกิดความทุกข์ระทม หลังพายุเฮอร์ริเคนแอนดรูว์

 

ได้ทำให้เซลล์นักฆ่าของระบบภูมิคุ้มกันลดระดับต่ำลงในการทดสอบกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เหตุการณ์

 

 

เปลี่ยนแปลงในชีวิตใด ๆ ได้นำพารูปแบบความเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรงควบคู่มาด้วย ซึ่งสามารถ

 

ทำให้พวกเราติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นการดื้อต่อยาปฏิชีวนะและ เชื้อที่ดื้อยา

 


 “การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย เป็นปัญหาที่กำลังคุกคามต่อวงการสาธารณสุขในประเทศ

 

สหรัฐอเมริกา” นพ.ดร.ริชาร์ด เบซเซอร์ แห่งสำนักงานสาขาโรคเกี่ยวกับ

 

ทางเดินหายใจ ซีดีซ (CDC’s respiratory disease branch) กล่าว สารที่เคยคิดกันว่าเป็นยามหัศจรรย์

 

ปัจจุบันกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาทางสุขภาพที่ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงที่สุดที่เราเคยเผชิญมา

 

ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ T.086-4624228

 

 

       คลิ๊ก

 

 

คลิ๊ก Add Friends  เพื่อเพิมเพื่อนไลน์