Support
4lagroup
ติดต่อ T.086-4624228
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความปลอดภัยในการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor)

วันที่: 29-09-2018

ความปลอดภัยในการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor)

      ข้อมูลจาก เอกสารทางการแพทย์ PDR 

 

        จากการศึกษาความเป็นพาแบบเฉียบพลันในหนูทดลอง ด้วยการประเมิน เป็นระยะเวลา 14 วัน ด้วยการให้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor) เพียงครั้งเดียว ในปริมาณ 2,000 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว กิโลกรัม ในหนูทดลองตัวเมีย ตัว  ผลการศึกษาไม่พบว่า มีหนูตาย หรืออาการทางคลินิกใดๆ ที่บ่งชี้ถึงความเป็นพิษอันเกิดจากการได้รับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor) ในปริมาณสูงมาก และไม่พบการเสียหายของเนื้อเยื่อใดๆ

 

 

        อีกทั้ง ตั้งแต่มีการค้นพบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor) และมีการใช้อย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงใดๆ อันเกิดจากการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor)ติดต่อเป็นระยะเวลานาน 1ปีหรือมากกว่านั้น

 

 

        ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor) มีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง แม้ใช้ในปริมาณสูง ทั้งการรับประทาน หรือฉีด เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆ ผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor) จึงปลอดภัยกับทุกช่วงวัย ตั้งแต่ ทารก จนถึง ผู้สูงอายุ รับประทานง่าย ไม่มีรส ไม่มีสี มีรายงานการวิจัยทั่วโลกมากกว่า 3,000 ฉบับ ที่ยืนยันความปลอดภัย และคุณภาพนี้

 

    (หมายเหตุ:การใช้ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ไม่ใช่ยารักษาและผลการใช้ ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน)
สอบถาม รายละเอียด เกี่ยวกับ Transfer Factor ประโยชน์และวิธีการใช้  ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ 
สำหรับเสริมสร้าง ระบบภูมิคุ้มกัน และเสริมสุขภาพ หรือแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันได้ที่
Tel.0864624228   

 

      คลิ๊ก

 
 

 

คลิ๊ก Add Friends  เพื่อเพิมเพื่อนไลน์