Support
4lagroup
ติดต่อ T.086-4624228
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

แนะนำการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สำหรับโรคติดเชื้อต่างๆ

วันที่: 29-09-2018

Transfer Factor

 

คุณประโยชน์ของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

 

 

1.  ช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด เซลล์เพชฌฆาต หรือที่เรียกว่า Natural Killer Cell (NK-cell)

 

  คือตัวรักษามะเร็งตามธรรมชาติของร่างกาย) ซึ่งมีหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ให้มีจำนวนเพิ่มมาก

 

ขึ้นเพียงพอต่อการต้านทานโรค

 

 

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองของเซลล์เม็ดเลือดขาวมากขึ้นถึง 437% จากเกณฑ์มาตราฐาน

 

ภายใน 48 ชั่วโมง จึงระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านสิ่งแปลกปลอมดีขึ้นเร็วขึ้นมากกว่าภาวะปกติ

 

 

3. ช่วยลดอาการข้างเคียงจากการติดเชื้อ ระหว่างการฉายรังสีและให้ยาเคมีบำบัด เพราะระหว่างให้ยาเคมี

 

 ร่างกายจะอ่อนแอมาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายมาก แต่ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

 

 จะช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานตามธรรมชาติฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ภาวะแทรกซ้อนน้อย

 

ลงอย่างมาก ไม่เจ็บป่วยง่าย ตลอดระยะเวลารับการรักษา

 

 

 

4.  ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สามารถรับยาเคมีบำบัดและการฉายรังสีได้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ

 

รักษามีประสิทธิภาพ อัตราการหายขาดจากโรคมีสูงมากยิ่งขึ้นกว่าร้อย%

 

 

5. ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งที่แตกตัวออกมา ระหว่างทำการฉายรังสีและรับยาเคมีบำบัด 

 

เพราะระบบภูมิต้านทานที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิ จะมีความไวต่อการตรวจจับและทำลายเซลล์แปลกปลอม

 

มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้อัตราการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นต่ำลงอย่างมีนัยสำคั

 

 

6. ช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในระยะยาว เพราะหัวใจหลักสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาด คือ

 

การเฝ้าระวังการกลับมาเกิดซ้ำที่ตำแหน่งเดิมหรือที่อวัยวะอื่น แต่เพราะด้วยระบบภูมิต้านทานที่ได้รับการกระ

 

ตุ้นจากทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส จะสามารถตรวจจับและทำลายเซลล์มะเร็งตั้งแต่ระยะก่อตัวได้อย่าง

 

รวดเร็ว

 

 

7. สามารถรับประทานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปีโดยไม่มีการสะสมและผลข้างเคียงใดๆ 

 

เพราะ รานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นสารสกัดโมเลกุลขนาดเล็กที่มาจากไข่แดงและนมวัว จึงมีความปลอดภัย

 

สูงสุดในการรับประทานอย่างต่อเนื่อง

 

 

8. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายโดยรวม ทำให้สุขภาพแข็งแรงดี ไม่เจ็บป่วยง่าย และร่างกาย

 

แข็งแรงตลอดช่วงที่มีการรับยาเคมีบำบัด

 

 

9.  ป้องกันไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่ปี2009, ป้องกันการติดเชื้อ, หายจากการการติดเชื้อได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องขึ้น

 

อยู่กับยาปฎิชีวนะ

 

 

10. ลดอาการอักเสบจากการของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรือการอักเสบจากการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อ

 

ไวรัสตับอักเสบ และเหมาะสำหรับโรคที่ภูมิต้านทานต่ำและติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์, มะเร็ง, ตับอักเสบ, 

 

วัณโรค, โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, พาราไซท์

 

 

11. ในประเทศรัสเซีย ประกาศให้ทั้งโรงพยาบาลและคลินิคทั่วประเทศใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

 

 แทน อินเตอร์ลูคิน2 (Interleukin2) ซึ่งเป็นยารักษามะเร็ง เสริมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

 

 

 

12. มีสมุนไพรช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งประกอบด้วย เอนโนซิทอค เฮกซาฟอสเฟต

 

คอร์ดิเซ็ปส์, เบต้า กลูแคน, เห็ดไมตาเกะ, เห็ดชิตาเกะ ซึ่งสารสำคัญเหล่านี้ทำงานร่วมกันในการกระตุ้นและ

 

ช่วยเพิ่มกลไกการป้องกันของภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ของร่างกาย

 

 
 

 

สิ่งที่ทำให้ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์มีความพิเศษเฉพาะตัว

 

- ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือโมเลกุลขนาดเล็กที่พบได้ในน้ำนมแรกของมารดา โมเลกุลเหล่านี้จะให้ความ

 

ฉลาดกับภูมิคุ้มกันของมารดาไปสู่บุตรเพื่อที่จะใช้ในการจดจำและต่อสู้กับภัยคุกคามจากเชื้อโรคภายนอก

 

 

- สารสกัด นาโน แฟกเตอร์ ช่วยส่งเสริมการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้การสั่ง

 

การและควบคุมของระบบภูมิคุ้มกันมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น เซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณจะรับรู้ดีขึ้นว่า เมื่อไร?

 

ที่ควรแสดงออก จะแสดงออกอย่างไร? และเมื่อไร?ที่ควรจะหยุดพัก

 

 

- การสกัดของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากไข่แดงและน้ำนมเหลืองของวัว ได้รับการคุ้มครองโดยการ

 

จดสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

- การศึกษาทางคลีนิคแสดงว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถ

 

เพิ่มการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ(Natural Killer Cell) ได้ถึง 437% เหนือกว่าค่าพื้นฐาน และ

 

นาโน แฟกเตอร์นั้นกระตุ้นการทำงานของทีเซลล์ในการปรับปรุงความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันให้อยู่ใน

 

 

ภาวะที่สมดุล

 

 

- ผลิตภัณฑ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้รับการบรรจุในหนังสือ Physician Desk Reference (PDR)

 

9ตั้งแต่ปี 2003-2008 หนังสือ PDR ถูกให้การยอมรับว่าเป็นหนังสืออ้างอิงแพทย์ที่มีความเป็นกลาง โดย

 

ปราศจากอคติเพื่อห้แพทย์ทำการค้นหาข้อมูลและแนะนำยาหรืออาหารเสริม PDR ได้ถูกตีพิมพ์เพื่อให้แพทย์

 

ทั่วโลกอ้างอิงใช้มาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี

 

 

- ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นสารอาหารตัวแรกที่กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียอนุมัติให้ใช้ในโรง

 

พยาบาลและคลีนิคอย่างเป็นทางการ

 

ส่วนประกอบ ที่สำคัญโดยประมาณ ปริมาณใน 3 แคปซูล

 

1.      ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

 

 

2.       คาร์ดิโอ เอค ไฟโตสเตอรอล 80 มก. ลดคลอเรสเตอรอล กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

 

3.       เบต้ากลูแคน 29.30 มก. กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ สมานแผล สร้างผิวกำพร้า สร้าง

 

          หลอดเลือดใหม่ กำจัดแบคทีเรีย

 

4.       คอร์ดิเซพ 22.33 มก.(ถั่งเช่า)บำรุงร่างกายหลังฟื้นไข้ เสริมพลังนักกีฬา แก้อ่อนเพลี บำรุงร่างกาย

 

 

5.       สังกะสี 3.3 มก.  เสริมสมรรถภาพทางเพศ ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

6.       ข้าวโอ๊ต 11.11 มก.  ป้องกันโรคหัวใจ ลดคลอเรสเตอรอล ระบบขับถ่าย

 

7.       ผงว่านหางจระเข้สกัด 11.33 มก.  บำรุงผิว สมานแผลภายในและภายนอก แก้อักเสบ

 

8.       ผงเห็ดไมตาเกะ 9.17 มก. ต้านไวรัส, HIV, เซลล์มะเร็ง, ลดความดันโลหิต, ลดระดับน้ำตาลในเลือด

 

 

9.   ผงเห็ดชิตาเกะสกัด 9.16 มก.  ลดคลอเรสเตอรอล ต้านเซลล์มะเร็ง ยับยั้งHIV ต้านไวรัส ต้านเชื้อ

 

รา ลดกรดในกระเพาะ ป้องกันโรคกระดูกอ่อน

 

10.   ผงเปลือกมะนาว 4.93 มก.  ต้านอนุมูลอิสระ

 

 

 

วิธี ใช้: ใน 3 แคปซูล รับประทานวันละ 3 แคปซูล ในผู้ที่ร่างกายปกติ ก่อนอาหารอย่างน้อย 30นาที

 

 • สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้เริ่มต้นจากวันละ 3 แคปซูล เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วให้ปรับเพิ่มขึ้นทีละ

   

  สัปดาห์เป็น 6,9,12,15 แคปซูล/วัน สามารถแยกเป็นหลายเวลาได้ตามต้องการ และให้คง 15-16 

   

  แคปซูลไว้ประมาณ 1-3 เดือน หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น จึงค่อยลดปริมาณลง ในผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่

   

   3และ4 ให้เพิ่มปริมาณขึ้นเร็วกว่านี้ เพราะต้องการให้ภูมิต้านทานร่างกายสามารถควบคุมและทำลาย

   

  เซลล์มะเร็งอย่าง รวดเร็วและทันท่วงที ควรใช้สูตรน้ำผลไม้ร่วมด้วย เพื่อป้องกันเซลล์มะเร็งใหม่ไม่ให้

   

  เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ

 •  

 • สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ผ่านการรักษามาแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการติดตามอาการ ให้ไปพบแพทย์

   

  ตามนัดทุกครั้ง ร่วมกับการรับประทาน ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์  วันละ 3แคปซูล และ

   

  น้ำผลไม้ริโอวิด้า วันละ 30-60 มล. ในการดูแลร่างกายป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำใหม่ของมะเร็งได้

   

  เป็นอย่างดี

   

 • ผู้ป่วย HIV ให้รับประทานวันละ 3 แคปซูล ถ้าค่า CD4 ลดลงมากให้เพิ่มขึ้นเป็น 4-9 แคปซูลได้ จน

   

  อาการโดยรวมดีขึ้น

   

 • ผู้ป่วยวัณโรค รับประทานวันละ 3 แคปซูล ต่อเนื่อง

   

 • ผู้ที่มีปัญหาจากโรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น งูสวัด เรื้อกวาง และอาการอักเสบ รับประทานวันละ 3 แคปซูล

   

   และสามารถเพิ่มปริมาณได้ถึง 9 แคปซูล/วัน จนเมื่ออาการดีขึ้นจึงค่อยๆ ลดปริมาณลงมาได้ครับ

 

เมื่อ อาการของโรคสามารถควบคุมได้และดีขึ้นมากแล้ว ให้เราค่อยๆ ลดปริมาณการใช้ลงเรื่อยๆ จนคงไว้ที่ 

 

3 แคปซูล เป็นประจำทุกวันนะครับ คุณก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่แล้วล่ะครับ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้จำหน่าย หรือ ถามเข้ามาในกระดานถามตอบก็ได้ครับ

 

ทุก ผลิตภัณฑ์สามารถทานควบคู่กันได้ จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

 

               ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทุกคนควรได้รับประทาน เพื่อปรับสมดุลของ

 

ภูมิคุ้มกันร่างกายให้เป็นปกติ

 

 (หมายเหตุ:การใช้ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ไม่ใช่ยารักษาและผลการใช้ ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน)
 
 
สอบถาม รายละเอียด เกี่ยวกับ Transfer Factor ในการเสริมภูมิคุ้มกัน และเสริมสุขภาพ
หรือ ปัญหา  ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ได้ที่
Tel...0864624228

 

 

คลิ๊ก Add Friends  เพื่อเพิมเพื่อนไลน์